Bryneglwys (dates confirmed)

Details

Start:
13 Aug @ 11:00 am
End:
14 Aug @ 6:00 pm

Ffôn/Tel: 01490450234/07774 418154

DYDD GWENER 13 AWST/FRIDAY 13 AUGUST

Dechreuir am/Start 11.00

Cofrestru ar y cae/Entry on the field

DOSBARTH 2/CLASS 2 Tâl cystadlu/Entry fee: £3.00

Cyfyngedig i gŵn nad ydynt wedi ennill 1af neu 2ail mewn

treialon Agored/Dogs not to have won 1st or 2nd in an Open

Gwobrau/Prizes: £35; £25; £20; £15; £10; £5

DOSBARTH 3/CLASS 3 (NWSDS sponsored)

Tâl cystadlu/Entry fee: am ddim/free

Handler and dog that have not run in any Open trial or been placed in any Class 2 trial (NWSDS criteria)

Gwobrau/Prizes: £10; £6; £4

 

DYDD SADWRN 14 AWST/ SATURDAY 14 AUGUST

Dechreuir am/Start 08.00

Cofrestru ar y cae/Entry on the field

AGORED/OPEN Tâl cystadlu/Entry fee: £4.00

Gwobrau/Prizes: Cwpan/cup £75; £35; £25; £20; £15; £10

Prize for best run before 13.00

Lluniaeth ar y cae/Refreshments on the field

Venue

Bryneglwys
LL219NA + Google Map