Cymdeithas Cŵn Defaid Gogledd Cymru / North Wales Sheep Dog Society

society-logo

Croeso. Mae Cymdeithas yn gartref i gymuned brwdfydig o dreialon cŵn defaid. Mae gennym hanes balch a hir ac mae’n bleser i hyrwyddo treialon yng Ngogledd Cymru.

Drwy’r safle wê gallwch ddal i fyny gyda holl newyddion diweddaraf y gymdeithas, y canlyniadau ac unrhyw newidiadau i ddyddiadau treialon ein aelodau. Gallwch hefyd ein dilyn ar ein tudalen Facebook.

Gallwch gefnogi ein cymuned drwy ymuno fel aelod o’n cymdeithas a dod i wylio neu gystadlu yn ein treialon cŵn defaid.

Mae aelodaeth o’r gymdeithas yn agored i unrhyw un sydd yn cytuno gyda amcanion y gymdeithas “Pwrpas y Gymdeithas yw hybu a datblygu, magu, dysgu a gwella cŵn defaid yng Ngogledd Cymru. Trwy wneud hyn gobeithir sicrhau gwell rheolaeth o ddefaid mynydd a’r iseldir. Yn ogystal bydd y Gymdeithas yn trefnu cyfarfodydd a threialon i addysgu ymhellach ac i werthfawrogi cŵn defaid a ffermio defaid. Mae Aelodaeth o’r Gymdeithas yn agored i unrhyw un sydd yn cytuno a phwrpas y Gymdeithas.” Elusen Gofrestredig rhif: 508432

Yr ydym yn croesawu aelodaeth o unrhyw ran o’r byd.

Our website does not use cookies and we do not collect data directly from your use of our website. We use a third-party service in Google Analytics to collect standard internet log information which allows us to see information such as the number of visitors, country and length of stay on the website, popular features, browsers and types of devices. We use this information to help us improve and maintain the service. This is processed in a way which does not identify anyone. We do not make or allow Google to make any attempt to identify the identities of those visiting our website.

We post to Facebook pages and by liking or following our Facebook pages you agree to receive information posted by us directly to Facebook. Facebook does retain your information and by using Facebook you agree to its terms and conditions.