Cymdeithas Cŵn Defaid Gogledd Cymru

North Wales Sheep Dog Society

Croeso. Mae Cymdeithas yn gartref i gymuned brwdfydig o dreialon cŵn defaid. Mae gennym hanes (1930) balch a hir ac mae’n bleser i hyrwyddo treialon yng Ngogledd Cymru.

Drwy’r safle wê gallwch ddal i fyny gyda holl newyddion diweddaraf y gymdeithas, y canlyniadau ac unrhyw newidiadau i ddyddiadau treialon ein aelodau. Gallwch hefyd ein dilyn ar ein tudalen Facebook.

Gallwch gefnogi ein cymuned drwy ymuno fel aelod o’n cymdeithas a dod i wylio neu gystadlu yn ein treialon cŵn defaid.

Mae aelodaeth o’r gymdeithas yn agored i unrhyw un sydd yn cytuno gyda amcanion y gymdeithas “Pwrpas y Gymdeithas yw hybu a datblygu, magu, dysgu a gwella cŵn defaid yng Ngogledd Cymru. Trwy wneud hyn gobeithir sicrhau gwell rheolaeth o ddefaid mynydd a’r iseldir. Yn ogystal bydd y Gymdeithas yn trefnu cyfarfodydd a threialon i addysgu ymhellach ac i werthfawrogi cŵn defaid a ffermio defaid. Mae Aelodaeth o’r Gymdeithas yn agored i unrhyw un sydd yn cytuno a phwrpas y Gymdeithas.” Elusen Gofrestredig rhif: 508432

Yr ydym yn croesawu aelodaeth o unrhyw ran o’r byd.

Newidiadau i ddyddiadur aelodau (Awst ymlaen)

03

Awst
COVID-19 ADVICE (3rd Aug.)
3rd Awst 2020 @ 8:00 am - 7th Ionawr 2022 @ 5:00 pm

07

Awst
Llanfyllin (cancel.)
7 Awst @ 8:00 am - 8 Awst @ 5:00 pm
Llanfyllin, SY22 5HS

08

Awst
Llanarmon YI (cancel.)
8 Awst @ 8:00 am - 5:00 pm
Llanarmon-yn-Ial, CH74QX

09

Awst
Llanerchymedd (cancel.)
9 Awst @ 8:00 am - 5:00 pm

11

Awst
Llanfair Caer. (postponed)
11 Awst @ 8:00 am - 12 Awst @ 5:00 pm
Llanfair Caereinion, SY210HE

11

Awst
Llanbrynmair (cancel.)
11 Awst @ 8:00 am - 12 Awst @ 5:00 pm
Llanbrynmair, Clegyrddwr SY197DY

12

Awst
Machynlleth (cancel.)
12 Awst @ 8:00 am - 5:00 pm
Machynlleth, SY20 8EX

15

Awst
Aber. (cancel.)
15 Awst @ 8:00 am - 5:00 pm
Aber & Llanfairfechan, Cae Llwyn Ysgolaig, Gwyllt Rd. LL330ED

15

Awst
Nant Peris (cancel.)
15 Awst @ 8:00 am - 5:00 pm
Nant Peris & District, LL554UE

15

Awst
NEW Garndolbenmaen
15 Awst @ 8:00 am - 16 Awst @ 5:00 pm
Garndolbenaen a’r Cylch, Select a State: LL519AX United Kingdom

16

Awst
Aber. Nursery 2 (cancel.)
16 Awst @ 8:00 am - 5:00 pm
Aber & Llanfairfechan, Cae Llwyn Ysgolaig, Gwyllt Rd. LL330ED

16

Awst
NEW Garndol. (Nursery plus)
16 Awst @ 8:00 am - 5:00 pm
GARNDOLBENMAEN, CWM PENNANT LL51 9AX

19

Awst
Ardudwy (cancel.)
19 Awst @ 8:00 am - 5:00 pm
Ardudwy a’r Cylch, LL432BZ

22

Awst
Pontllyfni (cancel.)
22 Awst @ 8:00 am - 5:00 pm
Pontllyfni, Lleuar Bach
Caernarfon, LL545EU

29

Awst
YN Ninas Mawddwy
29 Awst @ 8:00 am - 5:00 pm
Dinas Mawddwy, SY209HJ

31

Awst
Llanwddyn (cancel.)
31 Awst @ 8:00 am - 1 Medi @ 5:00 pm
Llanddwyn, SY100NE

05

Medi
NEW Llanfair Caereinion
5 Medi @ 7:30 am - 5:00 pm
Llanfair Caereinion 2, SY21 0DJ

19

Medi
NEW Llangelynnin
19 Medi @ 8:00 am - 20 Medi @ 5:00 pm
Llangelynnin, LL36 9ND

Newyddion diweddaraf

🚩 ISDS insurance update 24th July
Mr. Gwyn Lightfoot
📌 Coronavirus (risk assessment & posters)
🚩 Pwyllgor Rheoli Ymddiriedolwyr
🚩 Aelodaeth 2021
📌 Pencampwriaeth Aelodau ffurflen mynediad
🚩Dyddiadur 2020
👀 Trials: “a helping hand”
🚩 ISN Digital Magazine now available
🚩Pet travel to Europe after Brexit
🚩 AGM (draft minutes)
📌 Reminder: trial entry criteria
📌 Victor Ludorum 2019 final positions
🚦EOD Awareness Group on Facebook
🚩 Website advertising (incl. sheepdogs for sale)
📖 Aelodaeth: Datganiad Preifatrwydd (GDPR)
📖 Public & Employer’s Liability insurance for trials
📖 I.S.D.S. stud books Volumes 1 to 46 (1992)
🚦 Neosporosis & Sarcocystosis information
📖 Animal Welfare (Breeding of Dogs) (Wales) Regulations 2014
🚦 Microsglodion
🚦 Alabama rot

Data Protection (GDPR) 

You can read our Privacy Notice here

https://www.northwalessheepdogsociety.org.uk/society-membership/data-protection/

Cookies

Our website does not use cookies and we do not collect data directly from your use of our website. We use a third-party service in Google Analytics to collect standard internet log information which allows us to see information such as the number of visitors, country and length of stay on the website, popular features, browsers and types of devices. We use this information to help us improve and maintain the service. This is processed in a way which does not identify anyone. We do not make or allow Google to make any attempt to identify the identities of those visiting our website.

We post to Facebook pages and by liking or following our Facebook pages you agree to receive information posted by us directly to Facebook. Facebook does retain your information and by using Facebook you agree to its terms and conditions.

Website disclaimer

The information contained in this website is for general information purposes only. The information is provided by North Wales Sheep Dog Society and while we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.

In no event will we be liable for any loss or damage including without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from loss of data or profits arising out of, or in connection with, the use of this website.