Cymdeithas Cŵn Defaid Gogledd Cymru

North Wales Sheep Dog Society

Croeso. Mae Cymdeithas yn gartref i gymuned brwdfydig o dreialon cŵn defaid. Mae gennym hanes (1930) balch a hir ac mae’n bleser i hyrwyddo treialon yng Ngogledd Cymru.

Drwy’r safle wê gallwch ddal i fyny gyda holl newyddion diweddaraf y gymdeithas, y canlyniadau ac unrhyw newidiadau i ddyddiadau treialon ein aelodau. Gallwch hefyd ein dilyn ar ein tudalen Facebook.

Gallwch gefnogi ein cymuned drwy ymuno fel aelod o’n cymdeithas a dod i wylio neu gystadlu yn ein treialon cŵn defaid.

Mae aelodaeth o’r gymdeithas yn agored i unrhyw un sydd yn cytuno gyda amcanion y gymdeithas “Pwrpas y Gymdeithas yw hybu a datblygu, magu, dysgu a gwella cŵn defaid yng Ngogledd Cymru. Trwy wneud hyn gobeithir sicrhau gwell rheolaeth o ddefaid mynydd a’r iseldir. Yn ogystal bydd y Gymdeithas yn trefnu cyfarfodydd a threialon i addysgu ymhellach ac i werthfawrogi cŵn defaid a ffermio defaid. Mae Aelodaeth o’r Gymdeithas yn agored i unrhyw un sydd yn cytuno a phwrpas y Gymdeithas.” Elusen Gofrestredig rhif: 508432

Yr ydym yn croesawu aelodaeth o unrhyw ran o’r byd.

Newidiadau i ddyddiadur 2021 aelodau (dilynwch y dyddiadur plis, dim ond ychwanegiadau a chanslo ayyb sydd yma)

17

Gorffennaf
COVID-19 (latest)
17 Gor @ 1:00 pm - 31 Rhag @ 12:00 pm

29

Gorffennaf
Abermule (running order)
29 Gor @ 7:30 am - 30 Gor @ 7:00 pm
Abermule, Blackhall
Llandyssil, Montgomery SY15 6HR

31

Gorffennaf
Garndolbenmaen (entry on field)
31 Gor @ 7:00 am - 7:00 pm
Garndolbenaen a’r Cylch, Select a State: LL519AJ United Kingdom

02

Awst
Treialon Cŵn Defaid Uwchaled / Uwchaled Sheepdog Trial (running order / payments)
2 Awst @ 7:30 am - 3 Awst @ 7:00 pm
Cymdeithas Bugeiliaid Uwchaled, Defaidty, Cwmtirmynach, Bala LL237ED

07

Awst
Groeslon (addition – new)
7 Awst @ 8:00 am - 7:00 pm
Groeslon, Lon Cefyn Glyn, Groeslon LL54 7UF

08

Awst
Groeslon Nursery (addition – new)
8 Awst @ 9:00 am - 5:00 pm
Groeslon, Lon Cefyn Glyn, Groeslon LL54 7UF

13

Awst
Bryneglwys (dates confirmed & double dogs / brace competition added)
13 Awst @ 11:00 am - 14 Awst @ 6:00 pm
Bryneglwys, LL219NA

13

Awst
Llanuwchllyn (addition)
13 Awst @ 5:00 pm - 14 Awst @ 7:00 pm
Llanuwchllyn, LL237TT

15

Awst
Beddgelert (new date / running order)
15 Awst @ 9:00 am - 7:00 pm
Beddgelert, Hafod y Llan, Nant Gwynant
Caernarfon, LL55 4NQ

27

Awst
Dinas Mawddwy (corrections)
27 Awst @ 4:00 pm - 28 Awst @ 8:00 pm
Dinas Mawddwy, SY209HJ

30

Awst
Llansilin (cancelled)
30 Awst @ 8:00 am - 5:00 pm
Llansilin, SY107QB

30

Awst
Llanwddyn (no catering / what3words location)
30 Awst @ 8:00 am - 31 Awst @ 5:00 pm
Llanwddyn, Alltforgan fields SY10 0NE

30

Awst
Llangynog (cancelled)
30 Awst @ 8:00 am - 7:00 pm
Llangynog, Tai Llan SY100EX

Data Protection (GDPR) 

You can read our Privacy Notice here

https://www.northwalessheepdogsociety.org.uk/society-membership/data-protection/

Cookies

Our website does not use cookies and we do not collect data directly from your use of our website. We use a third-party service in Google Analytics to collect standard internet log information which allows us to see information such as the number of visitors, country and length of stay on the website, popular features, browsers and types of devices. We use this information to help us improve and maintain the service. This is processed in a way which does not identify anyone. We do not make or allow Google to make any attempt to identify the identities of those visiting our website.

We post to Facebook pages and by liking or following our Facebook pages you agree to receive information posted by us directly to Facebook. Facebook does retain your information and by using Facebook you agree to its terms and conditions.

Website disclaimer

The information contained in this website is for general information purposes only. The information is provided by North Wales Sheep Dog Society and while we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.

In no event will we be liable for any loss or damage including without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from loss of data or profits arising out of, or in connection with, the use of this website.