Cymdeithas Cŵn Defaid Gogledd Cymru / North Wales Sheepdog Society

Croeso. Mae Cymdeithas yn gartref i gymuned brwdfydig o dreialon cŵn defaid. Mae gennym hanes balch a hir ac mae’n bleser i hyrwyddo treialon yng Ngogledd Cymru.

Drwy’r safle wê gallwch ddal i fyny gyda holl newyddion diweddaraf y gymdeithas, y canlyniadau ac unrhyw newidiadau i ddyddiadau treialon ein aelodau. Gallwch hefyd ein dilyn ar ein tudalen Facebook.

Gallwch gefnogi ein cymuned drwy ymuno fel aelod o’n cymdeithas a dod i wylio neu gystadlu yn ein treialon cŵn defaid.

Mae aelodaeth o’r gymdeithas yn agored i unrhyw un sydd yn cytuno gyda amcanion y gymdeithas “Pwrpas y Gymdeithas yw hybu a datblygu, magu, dysgu a gwella cŵn defaid yng Ngogledd Cymru. Trwy wneud hyn gobeithir sicrhau gwell rheolaeth o ddefaid mynydd a’r iseldir. Yn ogystal bydd y Gymdeithas yn trefnu cyfarfodydd a threialon i addysgu ymhellach ac i werthfawrogi cŵn defaid a ffermio defaid. Mae Aelodaeth o’r Gymdeithas yn agored i unrhyw un sydd yn cytuno a phwrpas y Gymdeithas.” Elusen Gofrestredig rhif: 508432

Yr ydym yn croesawu aelodaeth o unrhyw ran o’r byd.

society-logo