🚦 Microsglodion

Atgoffir aelodau fod angen sicrhau fod perchnogion newydd unrhyw gwn sydd wedi eu gwerthu yn hysbysu bas data microsglodion o’i manylion.

 

Dylai hyn osgoi fod y perchennog gwreiddiol a fewnblannodd y microsglod yn cael ei gysylltu os aiff y ci ar goll yn y dyfodol. (Mae adroddiadau fod hyn yn digwydd ar hyn o bryd).