Llywydd 2023

J.R. Griffith: Talysarn

Pwyllgor Rheoli Ymddiriedolwyr 2023

Our trustees are members who volunteer to give up their time to:

  • help shape the strategy for achieving our objects
  • ensure the charity’s resources are managed responsibly
  • ensure we remain compliant with relevant laws and regulations

Cadeirydd 

Cai Pritchard: Garndolbenmaen

Is Gadeirydd

Aled Owen: Penyfed

 

Yymddiriedolwyr / Trustees

Sir Fon / AngleseyPaul RobertsLlanerchymeddArwel Ll. Owen Amlwch
Sir Gaernarfon / CaernarfonshireIwan GriffithNant PerisCai PritchardGarndolbenmaen
Sir Ddinbych / DenbighshireAled Owen (chair)Ty NantAlun L. Jones Selattyn
Sir Fflint / FlintshireOsian Jones (vice chair)MoldJohn EllisRedbrook Maelor
Sir Feirionnydd / Merionethshire Alan L. JonesCwmtirmynachEmlyn Jennings Llanbedr
Sir Drefaldwyn / Montgomeryshire Arwel Jones WelshpoolT. Aled JarmanLlanbrynmair

Ysgrifennydd & Thrysorydd

Martin Davidsson: Porthaethwy