Ysgrifenyddion Treialon – newch chi yrru eich canlyniadau i’r Ysgrifennydd CCDGC o fewn 48 awr o’ch treialon.

Ffôn: 07522 731201

admin@northwalessheepdogsociety.org.uk

Mae angen manylion y 6 cyntaf yn y gystadleuaeth Agored a rheiny sydd wedi llwyddo mewn Dosbarthiadau eraill.

* Enw yr ymdriniwr

* Cyfeiriad (pentref/tref)

* Enw y ci

* Pwyntiau a gollwyd

* Enw y beirniad

* Please also note whether your trial is eligible for National Qualifying Points (NQP) i.e it included a pen (means of containment with gate) and a shed or single.

Bydd y canlyniadau yn cael eu gyrru i’r Farmers Guardian a chylchgrawn ISN, os oes lle ar gael.