Llywydd:

Edward Archdale: Nannerch, Yr Wyddgrug

Pwyllgor Rheoli Ymddiriedolwyr 2021

Cadeirydd: 

Gareth Ruggeri: Newtown

Is Gadeirydd:

 

Yymddiriedolwyr / Trustees

Sir Fon / AngleseyPaul RobertsLlanerchymeddVacancy
Sir Gaernarfon / CaernarfonshireVacancyVacancy
Sir Ddinbych / DenbighshireJohn DykeCorwenBeate BehrLlansannan
Sir Fflint / FlintshireKeith JonesRhosesmorOsian JonesMold
Sir Feirionnydd / Merionethshire Kevin DaviesDolgellauVacancy
Sir Drefaldwyn / Montgomeryshire Gareth Ruggeri (chair)NewtownTom BebbLlanfair Caereinion

Ysgrifennydd & Thrysorydd:

Martin Davidson: Porthaethwy