Llywydd:

Edward Archdale: Nannerch, Yr Wyddgrug

Pwyllgor Rheoli Ymddiriedolwyr 2019

Cadeirydd: 

John Whiteley: Rhosesmor, Yr Wyddgrug (01352 780458)

Is Gadeirydd:

Gareth Ruggeri: Y Drenewydd

Yymddiriedolwyr / Trustees

Sir Fon / AngleseyArwel StaplesLlanddonaGwynfor Owen Llanerchymedd
Sir Gaernarfon / CaernarfonshireMarc OwenWaunfawrCai PritchardCricieth
Sir Ddinbych / DenbighshireJohn Dyke (Chair)CorwenBeate BehrLlansannan
Sir Fflint / Flintshire John WhiteleyRhosesmorOsian JonesMold
Sir Feirionnydd / Merionethshire T. Emrys JonesY BermoKevin DaviesDolgellau
Sir Drefaldwyn / Montgomeryshire Gareth Ruggeri (Vice chair)NewtownTom BebbLlanfair Caereinion

Ysgrifennydd & Thrysorydd:

Martin Davidson: Llansadwrn, Menai Bridge