Llywydd:

Edward Archdale: Nannerch, Yr Wyddgrug

Pwyllgor Rheoli Ymddiriedolwyr 2020

Cadeirydd: 

Gareth Ruggeri: Newtown

Is Gadeirydd:

Paul Roberts: Llanerchymedd

Yymddiriedolwyr / Trustees

Sir Fon / AngleseyArwel StaplesLlanddonaPaul Roberts (Vice chair)Llanerchymedd
Sir Gaernarfon / CaernarfonshireMarc OwenWaunfawrCai PritchardCricieth
Sir Ddinbych / DenbighshireJohn DykeCorwenBeate BehrLlansannan
Sir Fflint / FlintshireKeith JonesRhosesmorOsian JonesMold
Sir Feirionnydd / Merionethshire T. Emrys JonesY BermoKevin DaviesDolgellau
Sir Drefaldwyn / Montgomeryshire Gareth Ruggeri (Chair)NewtownTom BebbLlanfair Caereinion

Ysgrifennydd & Thrysorydd:

Martin Davidson: Porthaethwy