Dinas Mawddwy (corrections)

Details

Start:
27 Aug @ 4:00 pm
End:
28 Aug @ 8:00 pm

DYDD GWENER 27 AWST / FRIDAY 27 AUGUST

DOSBARTHIADAU LLEOL / LOCAL CLASSES

DOSBARTH C / CLASS C – Ymofyn a chorlannu’r defaid: 1af £5; 2il £2.50; 3ydd £2.00.

The following class was omitted in error from the diary –

DOSBARTH E / CLASS E – Aelodau CFfI /  YFC Members – 1af £5 a Chwpan Cerddin

 

DYDD SADWRN 28 AWST / SATURDAY 28 AUGUST

DOSBARTH 3 / CLASS 3 (I gŵn sydd heb ennill mwy na £10 / For dogs who have not won more than £10)

Please note OPEN TO EVERYONE NOT LOCAL

Tâl cystadlu / Entry fee £2

Venue

Dinas Mawddwy
SY209HJ + Google Map