Treialon Cŵn Defaid Uwchaled / Uwchaled Sheepdog Trial (running order / payments)

Details

Start:
2 Aug @ 7:30 am
End:
3 Aug @ 7:00 pm

Beirniad / Judge – Arthur Roberts

Oherwydd cyfrif y cystadleuwyr eleni, unrhyw gi fydd yn croesi’r cwrs gofynir iddo ymddeol.

Due to many entries, any dogs crossing the course will be asked to retire.

Ysgrifennydd/ Secretary – Melangell Aled – 07772748316        Penyfed, Ty Nant, Corwen, Conwy, LL21 0PE

£7.00 a run to be paid before 31st of July

Paypal – melangellaled@hotmail.co.uk

Please ensure its friends and family and write your name in the message box so I know who’s paid.

Or a cheque written out to – Cymdeithas Bugeiliad Uwchaled – to be sent to the above address.

Mi fydd bwyd yn cael ei ddarparu ar y cae dros y ddau ddiwrnod.

A caterer will be on the field both days.

Bore Dydd Llun – Monday AM

 1. Emrys Lewis
 2. Idris Morgan
 3. Henry Hughes
 4. Dewi Jenkins
 5. Gwilym Davies
 6. Eilir Roberts
 7. David Millichap
 8. Cerys Millichap
 9. Jeff Evans
 10. Gethin Jones
 11. Alan W Jones
 12. Aled Jarman
 13. Glyn Jones
 14. Gwynfor Owen
 15. Eryl P Roberts
 16. Ross Games
 17. John Price
 18. Glyn Howells
 19. Floyd Farthing
 20. Daniel Rees
 21. Nigel Watkins
 22. Elgan Jones
 23. Ross Watson
 24. Aled Owen
 25. George Bonsell
 26. Arwel Owen
 27. Erinna Rogers
 28. T Emrys Jones
 29. David Howells
 30. Emyr Lloyd
 31. Irwel Evans
 32. Matt Evans
 33. Lyn Howells
 34. Claire Ridge
 35. Nij Vyas
 36. Eurwen Price
 37. Eirian Morgan
 38. Angie Driscoll
 39. Bert Evans
 40. Ed Thornally

 

Prynhawn Llun – Monday PM

 1. Arran Games
 2. Irwel Evans
 3. Matt Evans
 4. David Millichap
 5. Robert Ellis
 6. Jack Hill
 7. Ross Games
 8. Nij Vyas
 9. Emyr Lloyd
 10. T Emrys Jones
 11. Alun Jones
 12. Teifion Morgan
 13. Hafgan Pugh
 14. Bryn Davies
 15. Kelvin Broad
 16. Steve Williams
 17. Dylan Davies
 18. Glyn Jones
 19. George Bonsall
 20. Ceri Rundle
 21. David Howells
 22. Hefin Evans
 23. Maralyn Mcnaught
 24. Eurwen Price
 25. Claire Ridge
 26. Emyr Jones
 27. Gwynfor Owen
 28. Kevin Evans
 29. Brynley Williams
 30. Nigel Watkins
 31. Cyril Roberts
 32. Lyn Howells
 33. Floyd Farthing
 34. Erin Fflur
 35. Iolo Jones
 36. Beate Behr
 37. Arwyn Davies
 38. Bert Evans
 39. Dylan Edwards

 

Bore Mawrth – Tuesday AM

 1. Gwenllian Pyrs
 2. Eryl P Roberts
 3. Idris Thomas
 4. Robert Ellis
 5. Arwel Owen
 6. Daniel Rees
 7. Arwyn Davies
 8. Kevin Evans
 9. Alun Jones
 10. Nikki Jarman
 11. Gethin Jones
 12. Eiran Morgan
 13. Angie Driscoll
 14. Iolo Jones
 15. Bryn Davies
 16. Erin Fflur
 17. Arran Games
 18. Aled Owen
 19. Elin Pyrs
 20. Aled Jarman
 21. Cyril Roberts
 22. Dylan Davies
 23. Beate Behr
 24. Dewi Jenkins
 25. John Price
 26. Glyn Howells
 27. Jeff Evans
 28. Alan W Jones
 29. Maralyn Mcnaught
 30. Henry Hughes
 31. Emrys Lewis
 32. Kelvin Broad
 33. Elgan Jarman
 34. Ceri Rundle
 35. Elgan Jones
 36. Ed Thornally
 37. Jack Hill
 38. Ross Watson
 39. Idris Morgan
 40. Teifion Morgan

Venue

Cymdeithas Bugeiliaid Uwchaled
Defaidty, Cwmtirmynach, Bala LL237ED + Google Map