Cwm Main (diary update – not pre-entry)

Details

Start:
21 Mai @ 8:00 am
End:
22 Mai @ 6:00 pm

Mi fydd y sioe yn dechrau am 8:00 y ddau fore ac mi fydd 40 rhediad yn y bore a 40 yn y prynhawn. Caniateir i gystadleuwyr redeg dau gi ym mhob sesiwn. Mi fydd entries ar gyfer y sesiwn prynhawn yn agor am 11eg.

Trial will start at 8 both days, there will be 40 runs in the morning and 40 in the afternoon. Competitors are allowed to run two dogs in each session.

Entry on field

Entries for the afternoon session will open at 11:00

Beirniaid / Judges

Dydd Sadwrn / Saturday 21st AM – Cai Pritchard PM – Rhion Owen

Dydd Sul / Sunday 22nd AM – Gwilym Rhys Davies PM – Dewi Jenkins

 

Catering – Arlwyo Aran Catering

Venue

Cwm Main
Ty Nant Llwyn LL21 0PE + Google Map