“Pwrpas y Gymdeithas yw hybu a datblygu, magu, dysgu a gwella cŵn defaid yng Ngogledd Cymru. Trwy wneud hyn gobeithir sicrhau gwell rheolaeth o ddefaid mynydd a’r iseldir.

Yn ogystal bydd y Gymdeithas yn trefnu cyfarfodydd a threialon i addysgu ymhellach ac i werthfawrogi cŵn defaid a ffermio defaid. Mae Aelodaeth o’r Gymdeithas yn agored i unrhyw un sydd yn cytuno â phwrpas y Gymdeithas”.

Tal aelodaeth blynyddol (1af Ionawr) i aelodau unigol yw £15 (£20 ddim y DU) ac i Gymdeithasau sy’n Ymaelodi £15  (yn cynnwys cyhoeddusrwydd ac insiwrans defaid). Yn ychwanegol mae tal o £15 am insirwans gorfodol Cyfrifoldeb Cyhoeddus / Chyfrifoldeb Cyflogwyr ac Offer os nad yw y sioe amaethyddol wedi trefnu eu insiwrans eu hunain.

Mae aelodau sydd yn cyrraedd 80 oed yn deilwng o dderbyn aelodaeth am ddim (gadewch i ni wybod os gwelwch yn dda)

Yn ychwanegol mae aelodau yn derbyn dyddiadur blynyddol o’r cymdeithasau cysylltiedig ac mae’n cynnwys manylion o’r treialon i gyd a hefyd mynediad i dreialon CCDGC. Mae tal aelodaeth yn cynnal costau yr Ysgrifennydd a’r Trysorydd, gwasanaeth canlyniadau, y safle we a chysylltiadau cymdeithasol.

Ymaelodaeth a thal

Drwy danysgrifio a thalu CCDGC yr ydych yn rhoi caniatad (arwyddo) ein Datganiad Preifatrwydd

https://www.northwalessheepdogsociety.org.uk/cy/aelodaeth-or-gymdeithas/data-protection/

Ffurflen aelodaeth unigol

Membership application form

Ffurflen (mynediad i’r dyddiadur) Cymdeithas Treialon sydd yn aelodau

Trials membership application form

CCDGC manylion banc (ar gyfer BACS/ Faster Payments, Standing Orders & SWIFT payments)

Account name / Organisation: North Wales Sheep Dog Society

Sort code: 20 – 35 – 47

Account number: 00601500

Reference: if possible please enter your farm or house name, or name of trial (enables your payment to be reconciled)

SWIFT/BIC: BARCGB22

IBAN: GB69 BARC 2035 4700 6015 00