“Pwrpas y Gymdeithas yw hybu a datblygu, magu, dysgu a gwella cŵn defaid yng Ngogledd Cymru. Trwy wneud hyn gobeithir sicrhau gwell rheolaeth o ddefaid mynydd a’r iseldir.

Yn ogystal bydd y Gymdeithas yn trefnu cyfarfodydd a threialon i addysgu ymhellach ac i werthfawrogi cŵn defaid a ffermio defaid. Mae Aelodaeth o’r Gymdeithas yn agored i unrhyw un sydd yn cytuno â phwrpas y Gymdeithas”.

Tal aelodaeth blynyddol (1af Ionawr) i aelodau unigol yw £15 (£20 ddim y DU) ac i gymdeithasau sy’n ymaelodi £15  (yn cynnwys manylion yn y dyddiadur blynyddol ac insiwrans defaid). Yn ychwanegol mae tal o £15 am insirwans Cyfrifoldeb Cyhoeddus gorfodol os nad yw cymdeithasau mabwysedig wedi trefnu insiwrans eu hunain.

Yn ychwanegol mae aelodau yn derbyn dyddiadur blynyddol o’r cymdeithasau cysylltiedig ac mae’n cynnwys manylion o’r treialon i gyd a hefyd mynediad i dreialon CCDGC. Mae tal aelodaeth yn cynnal costau yr Ysgrifennydd a’r Trysorydd, gwasanaeth canlyniadau, y safle we a chysylltiadau cymdeithasol.

Ymaelodaeth a thal

Drwy danysgrifio a thalu CCDGC yr ydych yn rhoi caniatad (arwyddo) ein Datganiad Preifatrwydd

https://www.northwalessheepdogsociety.org.uk/cy/aelodaeth-or-gymdeithas/data-protection/

Ffurflen aelodaeth unigol

Membership application form

Ffurflen (mynediad i’r dyddiadur) Cymdeithas Treialon sydd yn aelodau

Trials membership application form

CCDGC manylion banc (ar gyfer BACS/ Faster Payments, Standing Orders & SWIFT payments)

Account name / Organisation: North Wales Sheep Dog Society

Sort code: 20 – 35 – 47

Account number: 00601500

Reference: if possible please enter your farm or house name, or name of trial (enables your payment to be reconciled)

SWIFT/BIC: BARCGB22

IBAN: GB69 BARC 2035 4700 6015 00