0
Tâl Ymaelodi 2019

.

Hoffem ddiolch i chi gyd am eich cefnogaeth parhaus ac edrychwn ymlaen i flwyddyn arall gyffrous yn 2019. Bydded i’r flwyddyn newydd ddod â heddwch a iechyd da i chi.

I’ch atgoffa fod tâl ymaelodi yn ddyledus ar y 1af o Ionawr: £15 Aelodau Unigol (£20 tu allan i D.U.) a Chymdeithasau Treialon (a £15 yn ychwanegol am insiwrans cyfrifoldeb cyhoeddus). Dilynwch y linc am fanylion llawn.

https://www.northwalessheepdogsociety.org.uk/society-membership/

Comments are closed.